dva
27 مرداد 1401 - 19:29

آمریکا در افغانستان جایی ندارد

ملاهبت الله، رئیس طالبان در نشست طالبان در قندهار گفت آماده ایم تا با آمریکا بجنگیم. ملاهبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان امروز در دومین نشست اعضای طالبان در قندهار گفت: در توافق دوحه چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است تا بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. ملاهبت‌الله آخندزاده که امروز برای دومین بار در اجتماعی رسمی حضور یافت؛ گفت: هدف جهاد، اجرای این احکام اسلامی بود؛ از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمی‌گذریم. رئیس طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم. آخندزاده گفت: من خواهان چنین مشروعیت و تعاملاتی نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشد و اگر سرم برود اجرا نشدن حدود را در تعامل با دنیا نمی پذیرم و دوباره با آنها می‌جنگم. ملاهبت‌الله آخندزاده گفت: آمریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش می‌کند؛ اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. رئیس طالبان گفت: اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنیم، همه مردم باید راه خود را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. آخندزاده در بخش دیگری از سخنانش با طرح انتقاداتی از مسئولان طالبان گفت: من از آن قضات به ستوه آمده‌ام که حدود را برای بزرگان (واسطه دارها) اعمال نمی‌کنند و برای افراد کوچک (بی واسطه‌ها) اجرا می‌کنند. آخندزاده جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. رئیس طالبان، نیروهای حاضر در پنجشیر را به خوش رفتاری با مردم محلی آنجا فراخواند و گفت: طالبان برای مردم پنجشیر، بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی‌ها و متجاوزان اطلاعاتی شناخته می‌شوند، چون ۴۰ سال است که آنجا علیه طالبان تبلیغ می‌شود. آخندزاده با اشاره به گسترش فقر در افغانستان از تاجران افغانستانی خواست برای حل مشکلات اقتصادی فعال شوند و به مشاوران اقتصادی خود نیز دستور داد تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند؛ بازار میوه بسازند و استخراج معادن  را در دستور کار قرار دهند. پیش از این مقام‌های محلی قندهار گفته بودند که نشست طالبان در قندهار همانند نشست کابل است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر اشتراک خواهند کرد. نشست لویه جرگه پیشین در کابل و با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از علما و متنفذان قومی ۳۴ استان برگزار شد. ملاهبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان امروز در دومین نشست اعضای طالبان در قندهار گفت: در توافق دوحه چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است تا بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. ملاهبت‌الله آخندزاده که امروز برای دومین بار در اجتماعی رسمی حضور یافت؛ گفت: هدف جهاد، اجرای این احکام اسلامی بود؛ از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمی‌گذریم. رئیس طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم. آخندزاده گفت: من خواهان چنین مشروعیت و تعاملاتی نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشد و اگر سرم برود اجرا نشدن حدود را در تعامل با دنیا نمی پذیرم و دوباره با آنها می‌جنگم. ملاهبت‌الله آخندزاده گفت: آمریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش می‌کند؛ اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. رئیس طالبان گفت: اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنیم، همه مردم باید راه خود را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. آخندزاده در بخش دیگری از سخنانش با طرح انتقاداتی از مسئولان طالبان گفت: من از آن قضات به ستوه آمده‌ام که حدود را برای بزرگان (واسطه دارها) اعمال نمی‌کنند و برای افراد کوچک (بی واسطه‌ها) اجرا می‌کنند. آخندزاده جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. رئیس طالبان، نیروهای حاضر در پنجشیر را به خوش رفتاری با مردم محلی آنجا فراخواند و گفت: طالبان برای مردم پنجشیر، بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی‌ها و متجاوزان اطلاعاتی شناخته می‌شوند، چون ۴۰ سال است که آنجا علیه طالبان تبلیغ می‌شود. آخندزاده با اشاره به گسترش فقر در افغانستان از تاجران افغانستانی خواست برای حل مشکلات اقتصادی فعال شوند و به مشاوران اقتصادی خود نیز دستور داد تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند؛ بازار میوه بسازند و استخراج معادن  را در دستور کار قرار دهند. پیش از این مقام‌های محلی قندهار گفته بودند که نشست طالبان در قندهار همانند نشست کابل است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر اشتراک خواهند کرد. نشست لویه جرگه پیشین در کابل و با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از علما و متنفذان قومی ۳۴ استان برگزار شد. ملاهبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان امروز در دومین نشست اعضای طالبان در قندهار گفت: در توافق دوحه چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است تا بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. ملاهبت‌الله آخندزاده که امروز برای دومین بار در اجتماعی رسمی حضور یافت؛ گفت: هدف جهاد، اجرای این احکام اسلامی بود؛ از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمی‌گذریم. رئیس طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم. آخندزاده گفت: من خواهان چنین مشروعیت و تعاملاتی نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشد و اگر سرم برود اجرا نشدن حدود را در تعامل با دنیا نمی پذیرم و دوباره با آنها می‌جنگم. ملاهبت‌الله آخندزاده گفت: آمریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش می‌کند؛ اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. رئیس طالبان گفت: اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنیم، همه مردم باید راه خود را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. آخندزاده در بخش دیگری از سخنانش با طرح انتقاداتی از مسئولان طالبان گفت: من از آن قضات به ستوه آمده‌ام که حدود را برای بزرگان (واسطه دارها) اعمال نمی‌کنند و برای افراد کوچک (بی واسطه‌ها) اجرا می‌کنند. آخندزاده جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. رئیس طالبان، نیروهای حاضر در پنجشیر را به خوش رفتاری با مردم محلی آنجا فراخواند و گفت: طالبان برای مردم پنجشیر، بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی‌ها و متجاوزان اطلاعاتی شناخته می‌شوند، چون ۴۰ سال است که آنجا علیه طالبان تبلیغ می‌شود. آخندزاده با اشاره به گسترش فقر در افغانستان از تاجران افغانستانی خواست برای حل مشکلات اقتصادی فعال شوند و به مشاوران اقتصادی خود نیز دستور داد تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند؛ بازار میوه بسازند و استخراج معادن  را در دستور کار قرار دهند. پیش از این مقام‌های محلی قندهار گفته بودند که نشست طالبان در قندهار همانند نشست کابل است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر اشتراک خواهند کرد. نشست لویه جرگه پیشین در کابل و با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از علما و متنفذان قومی ۳۴ استان برگزار شد. ملاهبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان امروز در دومین نشست اعضای طالبان در قندهار گفت: در توافق دوحه چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است تا بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. ملاهبت‌الله آخندزاده که امروز برای دومین بار در اجتماعی رسمی حضور یافت؛ گفت: هدف جهاد، اجرای این احکام اسلامی بود؛ از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمی‌گذریم. رئیس طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم. آخندزاده گفت: من خواهان چنین مشروعیت و تعاملاتی نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشد و اگر سرم برود اجرا نشدن حدود را در تعامل با دنیا نمی پذیرم و دوباره با آنها می‌جنگم. ملاهبت‌الله آخندزاده گفت: آمریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش می‌کند؛ اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. رئیس طالبان گفت: اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنیم، همه مردم باید راه خود را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. آخندزاده در بخش دیگری از سخنانش با طرح انتقاداتی از مسئولان طالبان گفت: من از آن قضات به ستوه آمده‌ام که حدود را برای بزرگان (واسطه دارها) اعمال نمی‌کنند و برای افراد کوچک (بی واسطه‌ها) اجرا می‌کنند. آخندزاده جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. رئیس طالبان، نیروهای حاضر در پنجشیر را به خوش رفتاری با مردم محلی آنجا فراخواند و گفت: طالبان برای مردم پنجشیر، بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی‌ها و متجاوزان اطلاعاتی شناخته می‌شوند، چون ۴۰ سال است که آنجا علیه طالبان تبلیغ می‌شود. آخندزاده با اشاره به گسترش فقر در افغانستان از تاجران افغانستانی خواست برای حل مشکلات اقتصادی فعال شوند و به مشاوران اقتصادی خود نیز دستور داد تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند؛ بازار میوه بسازند و استخراج معادن  را در دستور کار قرار دهند. پیش از این مقام‌های محلی قندهار گفته بودند که نشست طالبان در قندهار همانند نشست کابل است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر اشتراک خواهند کرد. نشست لویه جرگه پیشین در کابل و با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از علما و متنفذان قومی ۳۴ استان برگزار شد. ملاهبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان امروز در دومین نشست اعضای طالبان در قندهار گفت: در توافق دوحه چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است تا بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. ملاهبت‌الله آخندزاده که امروز برای دومین بار در اجتماعی رسمی حضور یافت؛ گفت: هدف جهاد، اجرای این احکام اسلامی بود؛ از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمی‌گذریم. رئیس طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم. طالبان گفت: جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین‌المللی و به نام حقوق بشر می‌خواهند حدود اسلامی اجرا نشود، اما در هر صورت، ما این حدود را اجرا می‌کنیم.آخندزاده گفت: من خواهان چنین مشروعیت و تعاملاتی نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشد و اگر سرم برود اجرا نشدن حدود را در تعامل با دنیا نمی پذیرم و دوباره با آنها می‌جنگم. ملاهبت‌الله آخندزاده گفت: آمریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش می‌کند؛ اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. رئیس طالبان گفت: اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنیم، همه مردم باید راه خود را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. آخندزاده در بخش دیگری از سخنانش با طرح انتقاداتی از مسئولان طالبان گفت: من از آن قضات به ستوه آمده‌ام که حدود را برای بزرگان (واسطه دارها) اعمال نمی‌کنند و برای افراد کوچک (بی واسطه‌ها) اجرا می‌کنند. آخندزاده جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. جنگ به نام خلافت را در یک کشور اسلامی، غیرقانونی خواند و گفت: رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبتی درباره طالبان نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند؛ برخی از مسئولان نیز از ملاقات با مردم پنهان می شوند؛ چنین رفتارهایی با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست.رئیس طالبان، نیروهای حاضر در پنجشیر را به خوش رفتاری با مردم محلی آنجا فراخواند و گفت: طالبان برای مردم پنجشیر، بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی‌ها و متجاوزان اطلاعاتی شناخته می‌شوند، چون ۴۰ سال است که آنجا علیه طالبان تبلیغ می‌شود. آخندزاده با اشاره به گسترش فقر در افغانستان از تاجران افغانستانی خواست برای حل مشکلات اقتصادی فعال شوند و به مشاوران اقتصادی خود نیز دستور داد تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند؛ بازار میوه بسازند و استخراج معادن  را در دستور کار قرار دهند. پیش از این مقام‌های محلی قندهار گفته بودند که نشست طالبان در قندهار همانند نشست کابل است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر اشتراک خواهند کرد. نشست لویه جرگه پیشین در کابل و با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر از علما و متنفذان قومی ۳۴ استان برگزار شد. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 616571