dva
22 مرداد 1401 - 11:35

سطح گرسنگی در شمال و مرکز افغانستان به وضعیت قرمز رسیده است

سیگار سطح گرسنگی به تفکیک ولایت‌های افغانستان را منتشر کرده است. اداره بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که ولایت‌های شمالی، مرکزی، شمال‌شرقی و جنوب‌غربی افغانستان با سطح گرسنگی حاد مواجه هستند. به گفته‌ سیگار، تمام ولایت‌های افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحران مرحله سه مواجه هستند. اما از این میان ولایت‌های سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب و بغلان در شمال، غور و دایکندی در مرکز، نیمروز در جنوب غرب، بدخشان و نورستان در شمال‌شرق در وضعیت قرمز با سطح گرسنگی مرحله چهار و حالت اضطراری مواجه هستند. در این مرحله سوءتغذیه «حاد بسیار بالا و مرگ‌ومیر بیش از حد» منعکس می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 575894